วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์

เรียนรู้วันต่างๆ ในสัปดาห์เป็นภาษาโปรตุเกส โปรดทราบว่าวันเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

Que dia é hoje?วันนี้วันอะไร
segunda-feiraวันจันทร์
terça-feiraวันอังคาร
quarta-feiraวันพุธ
quinta-feiraวันพฤหัสบดี
sexta-feiraวันศุกร์
sábadoวันเสาร์
domingoวันอาทิตย์
na segunda-feiraในวันจันทร์
na terça-feiraในวันอังคาร
na quarta-feiraในวันพุธ
na quinta-feiraในวันพฤหัสบดี
na sexta-feiraในวันศุกร์
no sábadoในวันเสาร์
no domingoในวันอาทิตย์
todas as segundas-feirasทุกวันจันทร์
todas as terças-feirasทุกวันอังคาร
todas as quartas-feirasทุกวันพุธ
todas as quintas-feirasทุกวันพฤหัสบดี
todas as sextas-feirasทุกวันศุกร์
todos os sábadosทุกวันเสาร์
todos os domingosทุกวันอาทิตย์
às segundas-feirasทุกวันจันทร์
às terças-feirasทุกวันอังคาร
às quartas-feirasทุกวันพุธ
às quintas-feirasทุกวันพฤหัสบดี
às sextas-feirasทุกวันศุกร์
aos sábadosทุกวันเสาร์
aos domingosทุกวันอาทิตย์
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาโปรตุเกสทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน