เดือนและฤดูกาล

เรียนรู้ชื่อเดือนและฤดูกาลเป็นภาษาโปรตุเกส โปรดทราบว่าชื่อเดือนเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

เดือน

janeiroมกราคม
fevereiroกุมภาพันธ์
marçoมีนาคม
abrilเมษายน
maioพฤษภาคม
junhoมิถุนายน
julhoกรกฎาคม
agostoสิงหาคม
setembroกันยายน
outubroตุลาคม
novembroพฤศจิกายน
dezembroธันวาคม
em janeiroในเดือนมกราคม
em fevereiroในเดือนกุมภาพันธ์
em marçoในเดือนมีนาคม
em abrilในเดือนเมษายน
em maioในเดือนพฤษภาคม
em junhoในเดือนมิถุนายน
em julhoในเดือนกรกฎาคม
em agostoในเดือนสิงหาคม
em setembroในเดือนกันยายน
em outubroในเดือนตุลาคม
em novembroในเดือนพฤศจิกายน
em dezembroในเดือนธันวาคม

ฤดูกาล

primaveraฤดูใบไม้ผลิ
verãoฤดูร้อน
outonoฤดูใบไม้ร่วง
invernoฤดูหนาว
na primaveraในฤดูใบไม้ผลิ
no verãoในฤดูร้อน
no outonoในฤดูใบไม้ร่วง
no invernoในฤดูหนาว

วันหยุดและเทศกาล

Ano Novoวันขึ้นปีใหม่
Páscoaวันฟื้นคืนชีพของพระเยซู
Natalคริสต์มาส
Véspera de Natalเย็นหรือคืนวันก่อนวันคริสต์มาส
Dia de Natalวันคริสต์มาส
Noite do Ano Novoวันสิ้นปี
Dia da Mãeวันแม่
Dia do Paiวันพ่อ
Dia de São Valentimวันแห่งความรัก