เดือนและฤดูกาล

เรียนรู้ชื่อเดือนและฤดูกาลเป็นภาษาโปรตุเกส โปรดทราบว่าชื่อเดือนเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

เดือน

janeiroมกราคม
fevereiroกุมภาพันธ์
marçoมีนาคม
abrilเมษายน
maioพฤษภาคม
junhoมิถุนายน
julhoกรกฎาคม
agostoสิงหาคม
setembroกันยายน
outubroตุลาคม
novembroพฤศจิกายน
dezembroธันวาคม
em janeiroในเดือนมกราคม
em fevereiroในเดือนกุมภาพันธ์
em marçoในเดือนมีนาคม
em abrilในเดือนเมษายน
em maioในเดือนพฤษภาคม
em junhoในเดือนมิถุนายน
em julhoในเดือนกรกฎาคม
em agostoในเดือนสิงหาคม
em setembroในเดือนกันยายน
em outubroในเดือนตุลาคม
em novembroในเดือนพฤศจิกายน
em dezembroในเดือนธันวาคม

ฤดูกาล

primaveraฤดูใบไม้ผลิ
verãoฤดูร้อน
outonoฤดูใบไม้ร่วง
invernoฤดูหนาว
na primaveraในฤดูใบไม้ผลิ
no verãoในฤดูร้อน
no outonoในฤดูใบไม้ร่วง
no invernoในฤดูหนาว
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาโปรตุเกสทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน