บทสนทนาทั่วไป

Here are some common phrases for general conversation with people you already know.

tudo bem?เป็นไงบ้าง
como estás
como está
estou bem, obrigado
estou bem, obrigada
bemสุขภาพดี
assim-assim
não muito bemไม่ดีเท่าไรนัก
então e tu?
então e você?
e tu?แล้วคุณล่ะ
e você?