วลีพื้นฐาน

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาโปรตุเกสเบื้องต้นที่คุณใช้ได้ในการสนทนาแต่ละวันและคำทั่วไปที่คุณจะเห็นตามป้ายต่างๆ

simใช่
nãoไม่ใช่
por favorโปรด / กรุณา
obrigadoขอบคุณ
muito obrigadoขอบคุณมาก
de nadaไม่เป็นไร
olá
bom diaสวัสดี
boa tardeสวัสดี
boa noiteราตรีสวัสดิ์
bem-vindo
adeusลาก่อน
até à vista!แล้วเจอกัน!
até logo!แล้วเจอกัน!
tenha um bom dia!ขอให้สนุกกับวันนี้นะ!
desculpaขอโทษ
desculpeขอโทษ
com licença
perdãoขอโทษ
peço desculpaฉันขอโทษ
peço perdão
lamento
não há problemaไม่เป็นไร
não tem importânciaอย่ากังวลไปเลย
falas inglês?
fala inglês?คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
não falo português
não falo muito português
falo um pouco português
só falo muito pouco português
por favor fala mais devagar
por favor fale mais devagarกรุณาพูดช้า ๆ หน่อย
eu compreendoฉันเข้าใจ
não compreendoฉันไม่เข้าใจ
eu seiฉันรู้
não seiฉันไม่รู้
onde é a casa de banho, por favor?
onde fica a casa de banho, por favor?