ภาษาโพแลนด์

เกี่ยวกับภาษาโปแลนด์

ภาษาโปแลนด์เป็นภาษาทางการของประเทศโปแลนด์ และมีคนพูดภาษาโปแลนด์ประมาณ 45 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในโปแลนด์ แต่มีคนพูดภาษาโปแลนด์จำนวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศเบลารุส ยูเครน ลิทัวเนียและในชุมชนผู้อพยพทั่วโลก

ภาษาโปแลนด์เป็นภาษาสลาฟตะวันตกในกลุ่มเดียวกับภาษาเชกและสโลวัก

เรียนภาษาโปแลนด์เพื่ออะไร

การเดินทาง
ประเทศโปแลนด์เป็นประเทศที่สวยงาม ความรู้ภาษาโปแลนด์จะทำให้การพักของคุณสนุกสนานมากขึ้น

มิตรภาพและความสัมพันธ์
ตอนนี้ประเทศโปแลนด์ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแล้ว และมีคนโปแลนด์จำนวนมากย้ายไปอยู่ประเทศอื่นๆ เพื่อหางานทำและสร้างโอกาสมากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หากคุณพูดภาษาโปแลนด์ได้ คุณก็สามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวของเพื่อนโปแลนด์ที่ไม่ได้พูดภาษาอื่นได้ง่ายยิ่งขึ้น

ภาษาอื่นๆ