ภาษาโรมาเนีย

คู่เรียนภาษาคู่เรียนภาษา
หาคนฝึกภาษาโรมาเนียด้วย

เรียนภาษาโรมาเนียเพื่ออะไร

ธุรกิจ
ประเทศโรมาเนียเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ และดึงดูดนักธุรกิจจำนวนมาก ความรู้ภาษาโรมาเนียสามารถช่วยให้คุณได้สัญญาทางธุรกิจ

การท่องเที่ยว
มีนักท่องเที่ยวประมาณสิบล้านคนมาเยี่ยมชมประเทศโรมาเนียทุกปีเพื่อชมธรรมชาติที่สวยงาม ประวัติศาสตร์มั่งคั่งและมรดกทางวัฒนธรรม ความรู้ภาษาโรมาเนียจะทำให้คุณมีส่วนร่วมในงานเทศกาลต่างๆ

ภาษาอื่นๆ