คู่เรียนภาษาตุรกี

sacit kural

sacit kural
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Mehmet Aydogan

Mehmet Aydogan
อังการา, ตุรกี
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Şefik Yılmaz

Şefik Yılmaz
İstanbul, ตุรกี
อายุ 38
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Sıla Özel

Sıla Özel
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Saniye Yırtıcı

Saniye Yırtıcı
อายุ 42
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Mustafa Sarı

Mustafa Sarı
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Furkan Aktaş

Furkan Aktaş
İstanbul, ตุรกี
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Erhan Pehlivan

Erhan Pehlivan
Eskişehir, ตุรกี
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Seven Learner

Seven Learner
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Huseyin K

Huseyin K
อายุ 35
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Şule Kuru

Şule Kuru
เบอร์โน, สาธารณรัฐเช็ก
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Hasan Yurtcu

Hasan Yurtcu
Sivas, ตุรกี
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Selma Merey

Selma Merey
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Mehmet Sinanoglu

Mehmet Sinanoglu
ภาษาโดยกำเนิด
เคิร์ดิช
ตุรกี (ตุรกี)

hayriye ozturk

hayriye ozturk
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Yücel Bengü

Yücel Bengü
บูร์ซา, ตุรกี
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง