คู่เรียนภาษาตุรกี

Özlem iltaş

Özlem iltaş
Turkey Creek, สหรัฐอเมริกา
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Sinem Güneysu

Sinem Güneysu
İstanbul, ตุรกี
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Ali Çağrı Emrali

Ali Çağrı Emrali
อังการา, ตุรกี
อายุ 34
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Salih Özdemir

Salih Özdemir
อังการา, ตุรกี
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Hakan Mert

Hakan Mert
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Ahmet MavriThalassa

Ahmet MavriThalassa
İstanbul, ตุรกี
อายุ 40
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Fatma Nur

Fatma Nur
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

AHMET AVCI

AHMET AVCI
Mercin, ตุรกี
อายุ 40
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Vatan Tayir

Vatan Tayir
เดนิซลี, ตุรกี
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Mustafa CAN

Mustafa CAN
Manassas, สหรัฐอเมริกา
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Ramazan Eroğlu

Ramazan Eroğlu
Alanya, ตุรกี
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

mert karaman

mert karaman
อังการา, ตุรกี
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

ramazan uğur

ramazan uğur
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

ARKIN ALGUL

ARKIN ALGUL
Turkey Creek, สหรัฐอเมริกา
อายุ 40
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Berk Demir

Berk Demir
ซัมซุน, ตุรกี
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Eray Uzunlar

Eray Uzunlar
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง