คู่เรียนภาษาตุรกี

Akif Demirbaş
อายุ 28

Osman Öğretici
อายุ 34

Sami ESKİL
อายุ 21

bertug zorlu
อายุ 24

Burç Taşbilek
อายุ 18

Elvin Aliyev
อายุ 23

Mustafa Yelken
อายุ 20

Behiye Alkol
อายุ 19

lokman durmaz
อายุ 22

Buse Dünya
อายุ 17

Yaşar Kılıç
อายุ 59

Ümran Bertan
อายุ 22

Fatih mehmet kara
อายุ 31

tuba ikra
อายุ 25

Beyza Unutmaz
อายุ 18

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง