คู่เรียนภาษาตุรกี

Büşra Knya

Büşra Knya
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Bayram Ağıç

Bayram Ağıç
อังการา, ตุรกี
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

FERHAT İPEK

FERHAT İPEK
Türkyurdu, ตุรกี
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

kemal ungan

kemal ungan
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

kübra ilgen

kübra ilgen
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Batuhan KAMIŞ

Batuhan KAMIŞ
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Emir Mehmet

Emir Mehmet
İstanbul, ตุรกี
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Tunç Köksal

Tunç Köksal
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Doğancan Koca

Doğancan Koca
İzmir, ตุรกี
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Kardelen Demirci

Kardelen Demirci
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Erdoğan Hoşgör

Erdoğan Hoşgör
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Burhan çevik

Burhan çevik
Antalya, ตุรกี
อายุ 37
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Nefise Taş

Nefise Taş
Burgas, บัลแกเรีย
อายุ 18
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Fatih Tut

Fatih Tut
Şanlıurfa, ตุรกี
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Emine Ali

Emine Ali
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Furkan Atici

Furkan Atici
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง