คู่เรียนภาษาตุรกี

Akif Demirbaş
อายุ 27

Elahe Esfahani
อายุ 40

Akif DOGAN
อายุ 20

ahmet ertürk
อายุ 22

şeyda duman
อายุ 24

yusuf kaya
อายุ 26

Hakan Tırnova
อายุ 28

Faruk Alarçin
อายุ 39

serdar taflı
อายุ 19

Mustafa Yolal
อายุ 29

Şinasi Muhammet Horuz
อายุ 24

İbrahim OĞUZ
อายุ 21

Cihan DEMİR
อายุ 40

Okan Süleyman Akdağ
อายุ 24

Hüseyin Demir
อายุ 27

Melis Ozdemir
อายุ 25

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง