คู่เรียนภาษาตุรกี

Akif Demirbaş
อายุ 28

Mustafa Ensar Çekiç
อายุ 25

sen adele
อายุ 33

mehmet bayar
อายุ 22

CAN MELLA
อายุ 23

Osman Öğretici
อายุ 34

Sami ESKİL
อายุ 21

bertug zorlu
อายุ 24

Burç Taşbilek
อายุ 18

Elvin Aliyev
อายุ 24

Mustafa Yelken
อายุ 21

Behiye Alkol
อายุ 19

lokman durmaz
อายุ 22

Buse Dünya
อายุ 17

Muhammet Çipil
อายุ 21

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง