คู่เรียนภาษาตุรกี

Levent Erdil

Levent Erdil
İstanbul, ตุรกี
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Pınar Buz

Pınar Buz
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Sena K

Sena K
อายุ 36
ภาษาโดยกำเนิด
สวีเดน
ตุรกี

Aziz Korkmaz

Aziz Korkmaz
Düzce, ตุรกี
อายุ 40
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Can Aldırmaz

Can Aldırmaz
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Cansu Çırak

Cansu Çırak
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Cemaliye Cakir

Cemaliye Cakir
อายุ 36
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Aykut Küçük

Aykut Küçük
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Buket Külah

Buket Külah
Zonguldak, ตุรกี
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Furkan Şahin

Furkan Şahin
Karabük, ตุรกี
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Emre ÖZKARDEŞ

Emre ÖZKARDEŞ
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

Polat Kılınç

Polat Kılınç
İstanbul, ตุรกี
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Emre Arslan

Emre Arslan
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Özgür Karakaya

Özgür Karakaya
Türkler, ตุรกี
อายุ 30
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Özgür Algan

Özgür Algan
อังการา, ตุรกี
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี (ตุรกี)

Ufuk Alçın

Ufuk Alçın
İstanbul, ตุรกี
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ตุรกี

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง