คู่เรียนภาษาฟินแลนด์

Eija Moilanen

Eija Moilanen
อายุ 57
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Joona Ruuskanen

Joona Ruuskanen
โกเปียว, ฟินแลนด์
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Kirsi Maria Hostikka

Kirsi Maria Hostikka
ตัมเปเร, ฟินแลนด์
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Joni Ahonen

Joni Ahonen
Rantasalmi, ฟินแลนด์
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Sami Mattila

Sami Mattila
Loimaa, ฟินแลนด์
อายุ 28
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Ville Pulkkinen

Ville Pulkkinen
อายุ 29
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Katja Abid

Katja Abid
อายุ 27
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Timo Naukkarinen

Timo Naukkarinen
Varkaus, ฟินแลนด์
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Raine Rossi

Raine Rossi
อายุ 32
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Niko Jokisalo

Niko Jokisalo
Nokia, ฟินแลนด์
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Reima Kostiander

Reima Kostiander
อายุ 57
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Harri Malmi

Harri Malmi
Pori, ฟินแลนด์
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Ella Kärhä

Ella Kärhä
อายุ 21
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Roosa Ollila

Roosa Ollila
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Heikki Korhonen

Heikki Korhonen
อายุ 60
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

Sofia Tolonen

Sofia Tolonen
Iisalmi, ฟินแลนด์
อายุ 17
ภาษาโดยกำเนิด
ฟินแลนด์

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง