คู่เรียนภาษาฟินแลนด์

Lauri Kangasmäki
อายุ 75

Aili Majakangas
อายุ 47

Kimmo Kangas
อายุ 54

Altti Kiova
อายุ 69

Rosanna Seitsonen
อายุ 21

Asko Lamminen
อายุ 49

Erkki Harinen
อายุ 73

Susanna Seppälä
อายุ 59

Anita Nuutinen
อายุ 28

Pertti Lehto
อายุ 45

Minni Toivakka
อายุ 28

Noe Heikkinen
อายุ 22

Minea Pääkkö
อายุ 17

Reijo Venäläinen
อายุ 55

Senni Suomesta
อายุ 41

Jenni Hautaluoma
อายุ 22

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง