ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาดัตช์

noordทิศเหนือ
noord-oostทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
oostทิศตะวันออก
zuid-oostทิศตะวันออกเฉียงใต้
zuidทิศใต้
zuid-westทิศตะวันตกเฉียงใต้
westทิศตะวันตก
noord-westทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

คำอื่นที่มีประโยชน์

kaartแผนที่
kompasเข็มทิศ
een kompas lezenอ่านเข็มทิศ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาดัตช์ทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง