ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาดัตช์

noordทิศเหนือ
noord-oostทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
oostทิศตะวันออก
zuid-oostทิศตะวันออกเฉียงใต้
zuidทิศใต้
zuid-westทิศตะวันตกเฉียงใต้
westทิศตะวันตก
noord-westทิศตะวันตกเฉียงเหนือ