ตำแหน่งบนเข็มทิศ

เรียนรู้วิธีการพูดถึงจุดต่างๆ บนเข็มทิศเป็นภาษาฝรั่งเศส

nordทิศเหนือ
nord-estทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
estทิศตะวันออก
sud-estทิศตะวันออกเฉียงใต้
sudทิศใต้
sud-ouestทิศตะวันตกเฉียงใต้
ouestทิศตะวันตก
nord-ouestทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง