ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาฟินแลนด์

ตัวเลขพื้นฐาน

nollaศูนย์
yksiหนึ่ง/สิบสามนาฬิกา
kaksiสอง/สิบสี่นาฬิกา
kolmeสาม/สิบห้านาฬิกา
neljäสี่/สิบหกนาฬิกา
viisiห้า/สิบเจ็ดนาฬิกา
kuusiหก/สิบแปดนาฬิกา
seitsemänเจ็ด/สิบเก้านาฬิกา
kahdeksanแปด/ยี่สิบนาฬิกา
yhdeksänเก้า/ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
kymmenenสิบ/ยี่สิบสองนาฬิกา
yksitoistaสิบเอ็ด/ยี่สิบสามนาฬิกา
kaksitoistaสิบสอง/ยี่สิบสี่นาฬิกา
kolmetoistaสิบสาม
neljätoistaสิบสี่
viisitoistaสิบห้า
kuusitoistaสิบหก
seitsemäntoistaสิบเจ็ด
kahdeksantoistaสิบแปด
yhdeksäntoistaสิบเก้า
kaksikymmentäยี่สิบ
kaksikymmentäyksiยี่สิบเอ็ด
kaksikymmentäkaksiยี่สิบสอง
kaksikymmentäkolmeยี่สิบสาม
kolmekymmentäสามสิบ
neljäkymmentäสี่สิบ
viisikymmentäห้าสิบ
kuusikymmentäหกสิบ
seitsemänkymmentäเจ็ดสิบ
kahdeksankymmentäแปดสิบ
yhdeksänkymmentäเก้าสิบ
sataหนึ่งร้อย
satayksiหนึ่งร้อยเอ็ด
kaksisataaสองร้อย
kolmesataaสามร้อย
tuhatหนึ่งพัน
kaksituhattaสองพัน
kolmetuhattaสามพัน
miljoonaหนึ่งล้าน
miljardiหนึ่งพันล้าน

ลำดับหมายเลข

ensimmäinenที่หนึ่ง
toinenที่สอง
kolmasที่สาม
neljäsที่สี่
viidesที่ห้า
kuudesที่หก
seitsemäsที่เจ็ด
kahdeksasที่แปด
yhdeksäsที่เก้า
kymmenesที่สิบ
yhdestoistaที่สิบเอ็ด
kahdestoistaที่สิบสอง
kolmastoistaที่สิบสาม
neljästoistaที่สิบสี่
viidestoistaที่สิบห้า
kuudestoistaที่สิบหก
seitsemästoistaที่สิบเจ็ด
kahdeksastoistaที่สิบแปด
yhdeksästoistaที่สิบเก้า
kahdeskymmenesที่ยี่สิบ

การทำซ้ำ

kerranหนึ่งครั้ง
kaksi kertaaสองครั้ง
kolme kertaaสามครั้ง
neljä kertaaสี่ครั้ง
viisi kertaaห้าครั้ง

คำอื่นที่มีประโยชน์

suunnilleen
yliมากกว่า
alleน้อยกว่า

คำอื่นที่มีประโยชน์

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943,294
9 7559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาฟินแลนด์ทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง