ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษาฟินแลนด์

ตัวเลขพื้นฐาน

nollaศูนย์
yksiหนึ่ง
kaksiสอง
kolmeสาม
neljäสี่
viisiห้า
kuusiหก
seitsemänเจ็ด
kahdeksanแปด
yhdeksänเก้า
kymmenenสิบ
yksitoistaสิบเอ็ด
kaksitoistaสิบสอง
kolmetoistaสิบสาม
neljätoistaสิบสี่
viisitoistaสิบห้า
kuusitoistaสิบหก
seitsemäntoistaสิบเจ็ด
kahdeksantoistaสิบแปด
yhdeksäntoistaสิบเก้า
kaksikymmentäยี่สิบ
kaksikymmentäyksiยี่สิบเอ็ด
kaksikymmentäkaksiยี่สิบสอง
kaksikymmentäkolmeยี่สิบสาม
kaksikymmentäneljäยี่สิบสี่
kaksikymmentäviisiยี่สิบห้า
kaksikymmentäkuusiยี่สิบหก
kaksikymmentäseitsemänยี่สิบเจ็ด
kaksikymmentäkahdeksanยี่สิบแปด
kaksikymmentäyhdeksänยี่สิบเก้า
kolmekymmentäสามสิบ
neljäkymmentäสี่สิบ
viisikymmentäห้าสิบ
kuusikymmentäหกสิบ
seitsemänkymmentäเจ็ดสิบ
kahdeksankymmentäแปดสิบ
yhdeksänkymmentäเก้าสิบ
sataหนึ่งร้อย
satayksiหนึ่งร้อยเอ็ด
kaksisataaสองร้อย
kolmesataaสามร้อย
tuhatหนึ่งพัน
kaksituhattaสองพัน
kolmetuhattaสามพัน
miljoonaหนึ่งล้าน
miljardiหนึ่งพันล้าน

ลำดับหมายเลข

ensimmäinenที่หนึ่ง
toinenที่สอง
kolmasที่สาม
neljäsที่สี่
viidesที่ห้า
kuudesที่หก
seitsemäsที่เจ็ด
kahdeksasที่แปด
yhdeksäsที่เก้า
kymmenesที่สิบ
yhdestoistaที่สิบเอ็ด
kahdestoistaที่สิบสอง
kolmastoistaที่สิบสาม
neljästoistaที่สิบสี่
viidestoistaที่สิบห้า
kuudestoistaที่สิบหก
seitsemästoistaที่สิบเจ็ด
kahdeksastoistaที่สิบแปด
yhdeksästoistaที่สิบเก้า
kahdeskymmenesที่ยี่สิบ

การทำซ้ำ

kerranหนึ่งครั้ง
kaksi kertaaสองครั้ง
kolme kertaaสามครั้ง
neljä kertaaสี่ครั้ง
viisi kertaaห้าครั้ง

คำอื่นที่มีประโยชน์

noinประมาณ
yliมากกว่า
alleน้อยกว่า

ตัวอย่าง

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,294
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาฟินแลนด์ทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน