Jardeson Barbosa Farias

Jardeson Barbosa Farias

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 30
วันเกิด 20 ธันวาคม

เกี่ยวกับฉัน

I am Jardeson and i live in Brazil , i love learn new language , and i need that you help me!!!

ภาษา

ฉันพูดภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา