Nikki van Tassel

Nikki van Tassel

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 13
วันเกิด 24 กันยายน

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • เวลส์ | เจ้าของภาษา
  • อังกฤษ (ไอร์แลนด์) | เจ้าของภาษา
  • ฝรั่งเศส (สวิตเซอร์แลนด์) | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • สเปน (สเปน) | ขั้นปานกลาง
  • คาซัค | ขั้นต้น
  • ฟรีสเซีย | ขั้นต้น
  • เดนมาร์ก | ขั้นต้น