Oscar Javier Garay Ayala

Oscar Javier Garay Ayala

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 49
วันเกิด 14 มกราคม

เกี่ยวกับฉัน

Me gusta leer, aprender nuevas lenguas,apasionado a las tecnologias y a la gimnasia deportiva

ภาษา

ฉันพูดภาษา

ฉันกำลังเรียนภาษา