Sani Patel

Sani Patel

ข้อมูลส่วนบุคคล

อายุ 25
วันเกิด 19 กุมภาพันธ์

ภาษา

ฉันพูดภาษา

  • คุชราต | เจ้าของภาษา
  • ฮินดี | ขั้นสูง
  • อังกฤษ | ขั้นปานกลาง

ฉันกำลังเรียนภาษา

  • อังกฤษ (อินเดีย) | ขั้นปานกลาง
  • สเปน (ชิลี) | ขั้นต้น
  • ญี่ปุ่น | ขั้นต้น