วันต่าง ๆ ในหนึ่งสัปดาห์

เรียนรู้วันต่างๆ ในสัปดาห์เป็นภาษาสวีเดน โปรดทราบว่าวันเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

måndagวันจันทร์
tisdagวันอังคาร
onsdagวันพุธ
torsdagวันพฤหัสบดี
fredagวันศุกร์
lördagวันเสาร์
söndagวันอาทิตย์
på måndagในวันจันทร์
på tisdagในวันอังคาร
på onsdagในวันพุธ
på torsdagในวันพฤหัสบดี
på fredagในวันศุกร์
på lördagในวันเสาร์
på söndagในวันอาทิตย์
varje måndagทุกวันจันทร์
varje tisdagทุกวันอังคาร
varje onsdagทุกวันพุธ
varje torsdagทุกวันพฤหัสบดี
varje fredagทุกวันศุกร์
varje lördagทุกวันเสาร์
varje söndagทุกวันอาทิตย์