คู่เรียนภาษาอิตาลี

Daniele Momi
อายุ 41

Gizem Gozudok
อายุ 17

ELEONORA FAUSTINO
อายุ 24

Costanza Semenzato
อายุ 44

Giuseppe Santoro
อายุ 43

Enrico Pacca
อายุ 33

Chiara Pizzuti
อายุ 21

Simone Veronese
อายุ 43

Ecaterina Harbu
อายุ 24

Omar Falgari
อายุ 47

MIrco Ardito
อายุ 25

emma grazia della fina
อายุ 52

Francesco Coppola
อายุ 28

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง