คู่เรียนภาษาอิตาลี

Daniele Momi
อายุ 41

Delia Locatelli
อายุ 18

Valentina Ferrari
อายุ 39

Eleonora Calderaro
อายุ 18

Jessica santanocito
อายุ 19

Rocco Di Filippo
อายุ 35

Giuseppina Veltro
อายุ 22

Gizem Gozudok
อายุ 17

ELEONORA FAUSTINO
อายุ 25

Costanza Semenzato
อายุ 44

Giuseppe Santoro
อายุ 43

Enrico Pacca
อายุ 33

Chiara Pizzuti
อายุ 21

Simone Veronese
อายุ 44

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง