คู่เรียนภาษาอิตาลี

Daniele Momi
อายุ 44

Maria Giulia Raineri
อายุ 70

Marco Pallaoro
อายุ 51

Oreste Albarano
อายุ 65

Danilo Costanza
อายุ 36

LARA DI CARLO
อายุ 51

Jessica Popescu
อายุ 26

Aura Gianola
อายุ 25

Franco Marra
อายุ 23

deborah pisciotta
อายุ 33

giulio rossetti
อายุ 51

Irina Ursu
อายุ 23

Cesare Abbate
อายุ 56

vanessa micelli
อายุ 39

Rosa Attianese
อายุ 27

Ilaria Albanese
อายุ 29

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง