บทสนทนาทั่วไป

ต่อไปนี้เป็นวลีภาษาดัตช์สำหรับการสนทนาทั่วไปกับคนที่คุณรู้จักแล้ว

ถามใครบางคนว่าเป็นอย่างไร

hoe gaat het?เป็นไงบ้าง
hoe gaat het met u?สวัสดีค่ะ/ครับ
hoe staat het er mee?ชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้าง
alles goed, dank jeสบายดี ขอบคุณ
het gaat oké, dank jeสบายดี ขอบคุณ
niet zo goedไม่ดีเท่าไรนัก
en met jou?แล้วคุณล่ะ

Asking what someone has been doing

wat heb je gedaan de laatste tijd?คุณทำอะไรบ้างช่วงนี้
veel aan het werkทำงานหนัก
veel aan de studieเรียนหนัก
ik heb het erg druk gehadยุ่งมากช่วงนี้
hetzelfde als altijdเหมือนเดิม
niet veelไม่มีอะไรมากนัก
ik ben net terug van ...

ถามเกี่ยวกับแผนของใครบางคน

heb je plannen voor de zomer?คุณมีแผนทำอะไรช่วงหน้าร้อนนี้
wat ga je doen met ...?
Kerst
Oud en Nieuw
Pasen

การสูบบุหรี่

rook je?
rookt u?คุณสูบบุหรี่ไหม
ja, ik rook
nee, ik rook nietไม่ ฉันไม่สูบ
heb je er bezwaar tegen als ik rook?ขอสูบบุหรี่หน่อยได้ไหมครับ/คะ
wil je een sigaret?บุหรี่สักหน่อยไหม
heb je een extra sigaret?
heb je een vuurtje?มีไฟแช็คไหม
ik ben gestopt met roken
ik ben gestoptฉันเลิกสูบแล้ว
ik probeer te stoppen