เดือนและฤดูกาล

เรียนรู้ชื่อเดือนและฤดูกาลเป็นภาษาฝรั่งเศส โปรดทราบว่าชื่อเดือนเหล่านี้ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

เดือน

janvierมกราคม
févrierกุมภาพันธ์
marsมีนาคม
avrilเมษายน
maiพฤษภาคม
juinมิถุนายน
juilletกรกฎาคม
aoûtสิงหาคม
septembreกันยายน
octobreตุลาคม
novembreพฤศจิกายน
décembreธันวาคม
en janvierในเดือนมกราคม
en févrierในเดือนกุมภาพันธ์
en marsในเดือนมีนาคม
en avrilในเดือนเมษายน
en maiในเดือนพฤษภาคม
en juinในเดือนมิถุนายน
en juilletในเดือนกรกฎาคม
en aoûtในเดือนสิงหาคม
en septembreในเดือนกันยายน
en octobreในเดือนตุลาคม
en novembreในเดือนพฤศจิกายน
en décembreในเดือนธันวาคม

ฤดูกาล

le printempsฤดูใบไม้ผลิ
l'étéฤดูร้อน
l'automneฤดูใบไม้ร่วง
l'hiverฤดูหนาว
au printempsในฤดูใบไม้ผลิ
en étéในฤดูร้อน
en automneในฤดูใบไม้ร่วง
en hiverในฤดูหนาว
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง