การบอกเวลา

เรียนรู้วิธีบอกเวลาเป็นภาษาฟินแลนด์

การบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมงเป็นที่นิยมกันมากในภาษาฟินแลนด์ แต่การบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมงก็เป็นที่นิยมเช่นกัน แต่มักจะใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ

การถามเวลา

Mitä kello on?ตอนนี้กี่โมง
Tiedätkö, mitä kello on?คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว

การบอกเวลา

Se on …ตอนนี้…
tasan ...…ตรง
noin ...ประมาณ…
melkein ...เกือบ…
vähän yli ...เพิ่ง…
Yksiหนึ่ง/สิบสามนาฬิกา
Kaksiสอง/สิบสี่นาฬิกา
Kolmeสาม/สิบห้านาฬิกา
Neljäสี่/สิบหกนาฬิกา
Viisiห้า/สิบเจ็ดนาฬิกา
Kuusiหก/สิบแปดนาฬิกา
Seitsemänเจ็ด/สิบเก้านาฬิกา
Kahdeksanแปด/ยี่สิบนาฬิกา
Yhdeksänเก้า/ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
Kymmenenสิบ/ยี่สิบสองนาฬิกา
Yksitoistaสิบเอ็ด/ยี่สิบสามนาฬิกา
Kaksitoistaสิบสอง/ยี่สิบสี่นาฬิกา
Varttia yli yksiหนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกาสิบห้านาที
Varttia yli kaksiสองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกาสิบห้านาที
Puoli kaksiหนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกาสามสิบนาที
Puoli kolmeสองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาที
Varttia vaille kaksiอีกสิบห้านาทีจะสองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
Varttia vaille kolmeอีกสิบห้านาทีจะสามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา
Viisi yli yksiหนึ่งนาฬิกาห้านาที
Kymmenen yli yksiหนึ่งนาฬิกาสิบนาที
Kaksikymmentä yli yksiหนึ่งนาฬิกายี่สิบนาที
Kaksikymmentäviisi yli yksiหนึ่งนาฬิกายี่สิบห้านาที
Viittä vaille kaksiอีกห้านาทีจะสองนาฬิกา
Kymmentä vaille kaksiอีกสิบนาทีจะสองนาฬิกา
Kaksikymmentä vaille kaksiอีกยี่สิบนาทีจะสองนาฬิกา
Kaksikymmentäviisi vaille kaksiอีกยี่สิบห้านาทีจะสองนาฬิกา
Kymmenen viisitoistaสิบนาฬิกาสิบห้านาที
Kymmenen kolmekymmentäสิบนาฬิกาสามสิบนาที
Kymmenen neljäkymmentäviisiสิบนาฬิกาสี่สิบห้านาที
Keskipäiväเที่ยงวัน
Keskiyöเที่ยงคืน

นอกจากนี้ยังสามารถบอกเวลาในภาษาฟินแลนด์ได้โดยเริ่มจากชั่วโมงแล้วตามด้วยนาที เช่น

11.47สิบเอ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาที
14.13บ่ายสองโมงสิบสามนาที

นาฬิกา

Kelloni on …นาฬิกาของฉัน…
etuajassaเดินเร็ว
jäljessäเดินช้า
Tuo kello on vähän …นาฬิกานั้น…นิดหน่อย
etuajassaเดินเร็ว
jäljessäเดินช้า
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาฟินแลนด์ทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง