เว็บไซต์นี้มีวิธีช่วยคุณเรียนรู้ภาษารัสเซียหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้วลีพื้นฐาน เพิ่มคำศัพท์ใหม่ หรือฝึกกับคู่เรียนภาษา

เกี่ยวกับภาษารัสเซีย

รัสเซียเป็นภาษาประจำชาติของประเทศรัสเซียและเป็นภาษาแรกของคนประมาณ 150 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศรัสเซีย

ภาษารัสเซียยังเป็นภาษาแรกของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในอดีตประเทศสมาชิกของสหภาพโซเวียต โดยเฉพาะรัฐบอลติกของลัตเวีย เอสโทเนียและลิทัวเนีย นอกจากนี้คนในประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตยังพูดภาษารัสเซียเป็นภาษาที่สอง ซึ่งเคยมีการบังคับเรียนภาษารัสเซียในโรงเรียนก่อนการแยกประเทศ

ภาษารัสเซียเป็นภาษาสลาฟในกลุ่มภาษาสลาฟตะวันออก เช่นเดียวกันภาษายูเครนและภาษาเบลารุส ภาษารัสเซียเขียนโดยใช้อักษรซีริลลิกที่มีตัวอักษร 33 ตัว

เมืองนิจนีนอฟโกรอด ประเทศรัสเซีย
เมืองนิจนีนอฟโกรอด ประเทศรัสเซีย

เรียนภาษารัสเซียเพื่ออะไร

ธุรกิจ
ประเทศรัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานขนาดใหญ่และเศรษฐกิจตลาดที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

วรรณกรรม
ประเทศรัสเซียมีงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงที่เกิดขึ้นมากมายในศตวรรษที่สิบเก้าของตอลสตอย ดอสโตเอฟสกี้ พุชกินและเชคอฟ

การเดินทาง
มีคนพูดภาษารัสเซียเป็นภาษาแรกหรือภาษาที่สองในประเทศในยุโรปตะวันออกมากมาย นอกจากนี้คุณยังพูดภาษารัสเซียเป็นภาษาสำรองได้หากคุณพูดภาษาของประเทศที่คุณไปเยี่ยมชมไม่ได้

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน