ตัวเลข

เรียนรู้วิธีนับตัวเลขเป็นภาษารัสเซีย

ตัวเลขพื้นฐาน

нольศูนย์
один (одна, одно) or разหนึ่ง
дваสอง
триสาม
четыреสี่
пятьห้า
шестьหก
семьเจ็ด
восемьแปด
девятьเก้า
десятьสิบ
одиннадцатьสิบเอ็ด
двенадцатьสิบสอง
тринадцатьสิบสาม
четырнадцатьสิบสี่
пятнадцатьสิบห้า
шестнадцатьสิบหก
семнадцатьสิบเจ็ด
восемнадцатьสิบแปด
девятнадцатьสิบเก้า
двадцатьยี่สิบ
двадцать одинยี่สิบเอ็ด
двадцать дваยี่สิบสอง
двадцать триยี่สิบสาม
etc
тридцатьสามสิบ
сорокสี่สิบ
пятьдесятห้าสิบ
шестьдесятหกสิบ
семьдесятเจ็ดสิบ
восемьдесятแปดสิบ
девяностоเก้าสิบ
стоหนึ่งร้อย
двестиสองร้อย
тристаสามร้อย
тысячаหนึ่งพัน
две тысячиสองพัน
три тысячиสามพัน
миллионหนึ่งล้าน
миллиардหนึ่งพันล้าน

ลำดับหมายเลข

первыйที่หนึ่ง
второйที่สอง
третийที่สาม
четвёртыйที่สี่
пятыйที่ห้า
шестойที่หก
седьмойที่เจ็ด
восьмойที่แปด
девятыйที่เก้า
десятыйที่สิบ
одиннадцатыйที่สิบเอ็ด
двенадцатыйที่สิบสอง
тринадцатыйที่สิบสาม
четырнадцатыйที่สิบสี่
пятнадцатыйที่สิบห้า
шестнадцатыйที่สิบหก
семнадцатыйที่สิบเจ็ด
восемнадцатыйที่สิบแปด
девятнадцатыйที่สิบเก้า
двадцатыйที่ยี่สิบ
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษารัสเซียทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน