ที่ธนาคาร

เมื่อคุณไปธนาคารหรือต้องการใช้เครื่องกดเงินสด คุณสามารถใช้สำนวนภาษาสเปนต่อไปนี้ได้

me gustaría cambiar dineroฉันต้องการแลกเงิน
me gustaría cambiar ... por ...
euros
libras esterlinas
dólares
dólares canadienses
dólares australianos
rublos
yen japanés
coronas suecas
coronas danesas
me gustaría abrir una cuentaฉันต้องการเปิดบัญชี
me gustaría abrir una cuenta personalฉันต้องการเปิดบัญชีบุคคล
me gustaría abrir una cuenta de negociosฉันต้องการเปิดบัญชีธุรกิจ