ภาษาอารบิก

เกี่ยวกับภาษาอารบิค

ภาษาอาหรับเป็นภาษาในกลุ่มเซมิติกที่มีคนพูดมากที่สุด มีคนพูดภาษาอาหรับในหลายประเทศทั่วแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับชุมชนผู้อพยพในพื้นที่อื่นๆ ภาษาอาหรับใกล้เคียงกับภาษาฮิบรูมาก

มีคนพูดภาษาอาหรับเป็นภาษาแรกประมาณ 250 ล้านคนถึง 400 ล้านคน แต่ก็มีคนอีกหลายล้านคนที่พูดภาษาอาหรับเป็นภาษาที่สอง

ภาษาเขียนได้ใช้สคริปท์ที่รับมาจากภาษาอราเมอิก ส่วนในภาษาพูดมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในประเทศต่างๆที่ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาพูด

เรียนภาษาอารบิคเพื่ออะไร

เหตุผลทางธุรกิจ
ภาษาอาหรับเป็นภาษากลางสำหรับหลายประเทศในแอฟริกาเหนือแลตะวันออกกลาง และความสามารถพูดคุยภาษาอาหรับจะทำให้ธุรกิจคุณราบรื่นมากขึ้น

การท่องเที่ยว
ความรู้ภาษาอาหรับจะช่วยให้คุณพูดคุยกับคนท้องถิ่นในประเทศแถบแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง ซึ่งหลายประเทศมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

วรรณกรรม
ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาหรับจะช่วยให้คุณสามารถอ่านผลงานวรรณกรรมคลาสสิกเป็นภาษาอาหรับ

ภาษาอื่นๆ