เดือนและฤดูกาล

เรียนรู้ชื่อเดือนและฤดูกาลเป็นภาษาเยอรมัน โปรดทราบว่าชื่อเดือนจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

เดือน

der Januarมกราคม
der Februarกุมภาพันธ์
der Märzมีนาคม
der Aprilเมษายน
der Maiพฤษภาคม
der Juniมิถุนายน
der Juliกรกฎาคม
der Augustสิงหาคม
der Septemberกันยายน
der Oktoberตุลาคม
der Novemberพฤศจิกายน
der Dezemberธันวาคม
im Januarในเดือนมกราคม
im Februarในเดือนกุมภาพันธ์
im Märzในเดือนมีนาคม
im Aprilในเดือนเมษายน
im Maiในเดือนพฤษภาคม
im Juniในเดือนมิถุนายน
im Juliในเดือนกรกฎาคม
im Augustในเดือนสิงหาคม
im Septemberในเดือนกันยายน
im Oktoberในเดือนตุลาคม
im Novemberในเดือนพฤศจิกายน
im Dezemberในเดือนธันวาคม

ฤดูกาล

der Frühlingฤดูใบไม้ผลิ
der Sommerฤดูร้อน
der Herbstฤดูใบไม้ร่วง
der Winterฤดูหนาว
im Frühlingในฤดูใบไม้ผลิ
im Sommerในฤดูร้อน
im Herbstในฤดูใบไม้ร่วง
im Winterในฤดูหนาว
sound

สามารถฟังเสียงคำศัพท์ภาษาเยอรมันทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกคำศัพท์เพื่อฟังเสียง