ที่ธนาคาร

เมื่อคุณไปธนาคารหรือต้องการใช้เครื่องกดเงินสด คุณสามารถใช้สำนวนภาษาเอสโตเนียต่อไปนี้ได้

ma sooviksin vahetada valuutatฉันต้องการแลกเงิน
ma sooviksin osta ...
eurosid
Inglise naelu
dollareid
rublasid
Läti latte
Leedu litte
Rootsi kroone
Norra kroone
ma sooviksin avada arvetฉันต้องการเปิดบัญชี
ma sooviksin avada eraisiku arvetฉันต้องการเปิดบัญชีบุคคล
ma sooviksin avada firmale arvetฉันต้องการเปิดบัญชีธุรกิจ
palun, isikut tõendavat dokumenti
passหนังสือเดินทาง
juhilubaใบขับขี
ID kaart
mis on teie isikukood?