วลีภาษาเอสโตเนีย

ในส่วนนี้คุณจะได้พบวลีภาษาเอสโตเนียสำหรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เราได้เลือกวลีที่แสดงให้เห็นการใช้ภาษาเอสโตเนียสมัยใหม่และแบบเป็นกันเอง หากมีข้อเสนอแนะใดก็ตามเกี่ยวกับวลีใหม่หรือเห็นข้อผิดพลาด โปรดแจ้งให้เราทราบ!

หน้าที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์ภาษาเอสโตเนีย