การบอกเวลา

เรียนรู้วิธีบอกเวลาเป็นภาษาสเปน

การบอกเวลาแบบ 24 ชั่วโมงเป็นที่นิยมกันมากในภาษาสเปน แต่การบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมงก็เป็นที่นิยมเช่นกัน แต่มักจะใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ

การถามเวลา

¿qué hora es?ตอนนี้กี่โมง
¿me podría decir la hora, por favor?ช่วยบอกเวลาตอนนี้ได้ไหม
¿tiene usted hora?คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว
¿sabe usted qué hora es?คุณรู้ไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว

การบอกเวลา

es ...
son ...
exactamente ...
aproximadamente ...
casi ...
justo ... pasada
justo ... pasadas
la una en puntoหนึ่ง/สิบสามนาฬิกา
las dos en puntoสอง/สิบสี่นาฬิกา
la una y cuartoหนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกาสิบห้านาที
las dos y cuartoสองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกาสิบห้านาที
la una y mediaหนึ่งนาฬิกา/สิบสามนาฬิกาสามสิบนาที
las dos y mediaสองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกาสามสิบนาที
las dos menos cuartoอีกสิบห้านาทีจะสองนาฬิกา/สิบสี่นาฬิกา
las tres menos cuartoอีกสิบห้านาทีจะสามนาฬิกา/สิบห้านาฬิกา
la una y cincoหนึ่งนาฬิกาห้านาที
la una y diezหนึ่งนาฬิกาสิบนาที
la una y veinteหนึ่งนาฬิกายี่สิบนาที
la una y veinticincoหนึ่งนาฬิกายี่สิบห้านาที
las dos menos cincoอีกห้านาทีจะสองนาฬิกา
las dos menos diezอีกสิบนาทีจะสองนาฬิกา
las dos menos veinteอีกยี่สิบนาทีจะสองนาฬิกา
las dos menos veinticincoอีกยี่สิบห้านาทีจะสองนาฬิกา
las diez y cuartoสิบนาฬิกาสิบห้านาที
las diez y mediaสิบนาฬิกาสามสิบนาที
las diez y cuarenta y cincoสิบนาฬิกาสี่สิบห้านาที
las diez de la mañanaสิบโมงเช้า
las seis de la tardeหกโมงเย็น
mediodíaเที่ยงวัน
medianocheเที่ยงคืน

นอกจากนี้ยังสามารถบอกเวลาในภาษาสเปนได้โดยเริ่มจากชั่วโมง ตามด้วยนาที และ “de la mañana” หรือ “de la tarde” ในกรณีจำเป็น เช่น

11:32 de la mañana
2:17 de la tarde

นาฬิกา

mi reloj está ...
adelantado
atrasado
ese reloj está un poco ...
adelantado
atrasado
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาสเปนทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน