ภาษาสโลวัก

คู่เรียนภาษาคู่เรียนภาษา
หาคนฝึกภาษาสโลวักด้วย

เรียนภาษาสโลวักเพื่ออะไร

ธุรกิจ
ตั้งแต่เข้าร่วมสหภาพยุโรปในปี 2004 เศรษฐกิจของประเทศสโลวาเกียได้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นความรู้ในด้านภาษาสโลวาเกียจะช่วยประสานความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

การท่องเที่ยว
ภูมิประเทศของประเทศสโลวาเกียได้ทำให้มีโอกาสมากมายสำหรับการเดินป่าและกิจกรรมกลางแจ้งอื่น ๆ อาทิเช่นที่เทือกเขาทาทลาของประเทศ และวนอุทยาน ดังนั้นความสามารถในการพูดภาษาสโลวักจะสร้างประโยชน์ให้คุณในสาธารณรัฐเชกและคนท้องถิ่นจะชื่นชมคุณด้วย

ภาษาอื่นๆ