ที่สำนักงานให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว

เมืองส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรมีสำนักงานข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวเช่นโรงแรม ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงโดยใช้วลีเหล่านี้

การหาที่พัก

we're looking for accommodation เรากำลังมองหาที่พัก
we need somewhere to stay เราต้องการที่พัก
do you have a list of …? คุณมีรายชื่อ…ไหม
hotels โรงแรม
B&Bs; (คำย่อของ bed and breakfasts) ห้องพักพร้อมอาหารเช้า
youth hostels ห้องพักราคาถูกสำหรับเยาวชน
campsites สถานที่ตั้งแค้มป์
what sort of accommodation are you looking for? คุณกำลังมองหาที่พักแบบไหน
can you book accommodation for me? คุณจะช่วยจองที่พักให้ดิฉัน/ผมได้ไหม

การเดินทางไปรอบๆ

do you have a map of the …? คุณมีแผนที่…ไหม
city เมืองใหญ่
town เมืองเล็ก
where's the …? …อยู่ที่ไหน
city centre กลางเมือง
art gallery สถานที่แสดงศิลปะ
museum พิพิธภัณฑ์
main shopping area ร้านค้า
market ตลาด
railway station สถานีรถไฟ
what's the best way of getting around the city? เที่ยวรอบเมืองใช้ทางไหนดีที่สุด
where can I hire a car? ฉันจะเช่ารถได้ที่ไหน

เหตุการณ์และกิจกรรม

what are you interested in? คุณสนใจอะไร
are there any … on at the moment? ตอนนี้ที่นั่นมี…ไหม
exhibitions นิทรรศการ
cultural events งานแสดงวัฒนธรรม
sporting events งานกีฬา
are there any …? ที่นั่นมี…ไหม
excursions การเดินทางระยะสั้น
tours ทัวร์
day trips การเที่ยวแบบ 1 วัน
is there a city tour? ที่นั่นมีทัวร์รอบเมืองไหม
could you tell us what's on at the …? ช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรที่…
cinema โรงภาพยนตร์
theatre โรงละคร
concert hall ห้องแสดงคอนเสิร์ต
opera house โรงอุปรากร
can I book tickets here? ฉันสามารถจองตั๋วที่นี่ได้ไหม
do you have any brochures on …? คุณมีโบรชัวร์เกี่ยวกับ…ไหม
local attractions สถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น
can you recommend a good restaurant? ช่วยแนะนำร้านอาหารดีๆให้ได้ไหม
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน