วลีภาษาอังกฤษ

ในส่วนนี้คุณจะได้พบวลีภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

วลีพื้นฐาน
สำนวนภาษาทั่วไป

สถานการณ์ฉุกเฉิน

บทสนทนาทั่วไป
การผูกมิตร
ภาษาและการสื่อสาร
ครอบครัวและความสัมพันธ์
สิ่งที่สนใจ
งาน
การศึกษา
ศาสนา
การออกเดทและเรื่องรักใคร่
การนัดพบ

สำนวนเกี่ยวกับเวลา
การบอกเวลา
วันเดือนปี

สภาพอากาศ

ที่บ้าน
การรับรองแขก

การเดินทาง
การถามและบอกทาง
การขับขี่
การเช่ารถ
การเดินทางโดยแท็กซี่
การเดินทางโดยรถโดยสารและรถไฟ
การเดินทางโดยเครื่องบิน
การเดินทางโดยเรือ
ด่านตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร

โรงแรมและที่พัก
การจอง
การเข้าพัก
ระหว่างการพัก
การออกจากที่พัก

อาหารและเครื่องดื่ม
ที่ผับ บาร์ หรือร้านกาแฟ
ที่ร้านอาหาร

การซื้อของ
ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต
การซื้อเสื้อผ้า
การบริการและการซ่อมแซม

รอบเมือง
ที่สำนักงานให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ที่ที่ทำการไปรษณีย์
ที่ธนาคาร
ที่ร้านทำผม
ที่สำนักงานขายบ้านและที่ดิน

เวลาว่างและกิจกรรมบันเทิง
การซื้อตั๋ว
ที่โรงภาพยนตร์
ที่โรงละคร
ที่ไนท์คลับ
พิพิธภัณฑ์และห้องนิทรรศการ

สุขภาพ
ที่ร้านขายยา
ที่คลินิกเวชกรรม
ที่คลินิกทันตกรรม
ที่ร้านขายแว่นตา

ที่ทำงาน
การสมัครงาน

การใช้โทรศัพท์

การเขียนจดหมายและอีเมล