งาน

io lavoro come giornalistaฉันทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์
io faccio il giornalista
io lavoro in televisioneฉันทำงานด้านทีวี
io lavoro nel campo dell'informatica
io lavoro nel campo dell'editoriaฉันทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน