คู่เรียนภาษาเวียดนาม

Nghia Nguyen

Nghia Nguyen
เคมนิทซ์, เยอรมนี
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Van Anh Le Nguyen

Van Anh Le Nguyen
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Văn Dương Nguyễn

Văn Dương Nguyễn
ฮานอย, เวียดนาม
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Dung Nguyen

Dung Nguyen
อายุ 29
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Ánh Sandy

Ánh Sandy
อายุ 20
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Trung Ngo

Trung Ngo
อายุ 34
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Kim Thúy

Kim Thúy
Vĩnh Phúc, เวียดนาม
อายุ 26
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Thông Ngô

Thông Ngô
Hà Nội, เวียดนาม
อายุ 25
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

caohieu Hieu

caohieu Hieu
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Văn Huy Trần

Văn Huy Trần
Bình Phước, เวียดนาม
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Công Hậu Võ

Công Hậu Võ
อายุ 24
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Dương Trương Minh

Dương Trương Minh
อายุ 22
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Đại Nguyễn Văn

Đại Nguyễn Văn
ฮานอย, เวียดนาม
อายุ 23
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Thế Sang Bùi

Thế Sang Bùi
อายุ 33
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

Nhung Nguyễn

Nhung Nguyễn
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

thị hường vũ

thị hường vũ
อายุ 19
ภาษาโดยกำเนิด
เวียดนาม

หาคู่เรียนภาษา

ภาษาที่คุณพูด

ภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้

เพศ

อายุ
ตั้งแต่ ถึง