ด่านตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร

ต่อไปนี้เป็นคำถามที่อาจมีคนถามคุณและคำตอบที่คุณจะต้องตอบเมื่อข้ามพรมแดนประเทศ

ด่านตรวจหนังสือเดินทาง

could I see your passport, please? ขอฉันดูหนังสือเดินทางด้วยค่ะ/ครับ
where have you travelled from? คุณเดินทางมาจากที่ไหน
what's the purpose of your visit? คุณมีจุดมุ่งหมายอะไรในการมาที่นี่
I'm on holiday ฉันมาพักผ่อน
I'm on business ฉันมาทำธุรกิจ
I'm visiting relatives ฉันมาเยี่ยมญาติ
how long will you be staying? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่
where will you be staying? คุณจะพักอยู่ที่ไหน
you have to fill in this … คุณต้องกรอก…นี้
landing card บัตรขาเข้า
immigration form ใบตรวจคนเข้า-ออกประเทศ
enjoy your stay! ขอให้สนุกกับการอยู่ที่นี่!

ศุลกากร

could you open your bag, please? ช่วยเปิดกระเป๋าให้ดูหน่อยค่ะ/ครับ
do you have anything to declare? คุณมีของที่ต้องสำแดงไหม
you have to pay duty on these items คุณต้องจ่ายภาษีสำหรับของชิ้นนั้น

สิ่งที่คุณอาจเห็น

EU citizens พลเมืองสหภาพยุโรป
All passports หนังสือเดินทางทั้งหมด
Wait behind the yellow line หยุดรอหลังเส้นสีเหลือง
Please have your passport ready กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางให้พร้อม
Nothing to declare ไม่มีอะไรสำแดง
Goods to declare สินค้าที่ต้องสำแดง
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play

สนับสนุนผลงานของเรา

ช่วยเราปรับปรุงไซต์นี้ด้วยการเป็นผู้สนับสนุน Patreon สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การลบโฆษณาทั้งหมดออกจากไซต์และการเข้าถึงช่อง Speak Languages Discord

มาเป็นผู้สนับสนุน