ที่ธนาคาร

เมื่อคุณไปธนาคารหรือต้องการใช้เครื่องกดเงินสด ต่อไปนี้เป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่คุณใช้ได้

การทำธุรกรรม

I'd like to withdraw £100, please ฉันต้องการถอนเงิน 100 ปอนด์
I want to make a withdrawal ฉันต้องการถอนเงิน
how would you like the money? คุณต้องการธนบัตรแบบไหน
in tens, please (ten pound notes) แบบ 10 ปอนด์ค่ะ/ครับ
could you give me some smaller notes? ขอธนบัตรย่อยได้ไหม
I'd like to pay this in, please ฉันต้องการจ่ายเงินนี้เข้าบัญชีค่ะ/ครับ
I'd like to pay this cheque in, please ฉันต้องการจ่ายเช็คนี้เข้าบัญชีค่ะ/ครับ
how many days will it take for the cheque to clear? ใช้เวลากี่วันในการเคลียร์เช็ค
have you got any …? คุณมี…ไหม
identification บัตรประจำตัว
ID (คำย่อของ identification) บัตรประจำตัว
I've got my … ฉันมี…
passport หนังสือเดินทาง
driving licence ใบขับขี่
ID card บัตรประชาชน
your account's overdrawn บัญชีของคุณถอนเงินเกินจำนวนจำกัด
I'd like to transfer some money to this account ฉันต้องการโอนเงินไปบัญชีนี้
could you transfer £1000 from my current account to my deposit account? คุณช่วยโอนเงิน 1,000 ปอนด์จากบัญชีกระแสรายวันไปยังบัญชีเงินฝากของฉันได้ไหม

บริการอื่นๆ

I'd like to open an account ฉันต้องการเปิดบัญชี
I'd like to open a personal account ฉันต้องการเปิดบัญชีบุคคล
I'd like to open a business account ฉันต้องการเปิดบัญชีธุรกิจ
could you tell me my balance, please? ขอทราบยอดเงินคงเหลือของฉันด้วยค่ะ/ครับ
could I have a statement, please? ขอทราบยอดเงินคงเหลือของฉันด้วยค่ะ/ครับ
I'd like to change some money ฉันต้องการแลกเงิน
I'd like to order some foreign currency ฉันต้องการซื้อเงินตราต่างประเทศ
what's the exchange rate for euros? อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินยูโรคือเท่าไร
I'd like some … ฉันต้องการ…
euros เงินยูโร
US dollars เงินดอลลาร์สหรัฐ
could I order a new chequebook, please? ขอซื้อสมุดเช็คเล่มใหม่ค่ะ/ครับ
I'd like to cancel a cheque ฉันต้องการยกเลิกเช็ค
I'd like to cancel this standing order ฉันต้องการยกเลิกคำสั่งหักจ่ายอัตโนมัติ

วลีอื่นที่เป็นประโยชน์

where's the nearest cash machine? ตู้กดเงินสดที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน
what's the interest rate on this account? บัญชีนี้มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร
what's the current interest rate for personal loans? สินเชื่อส่วนบุคคลคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไร
I've lost my bank card ฉันทำบัตรหาย
I want to report a … ฉันต้องการแจ้ง…
lost credit card บัตรเครดิตหาย
stolen credit card บัตรเครดิตถูกขโมย
we've got a joint account เรามีมีบัญชีที่ใช้ชื่อร่วมกัน
I'd like to tell you about a change of address ฉันต้องการแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
I've forgotten my Internet banking password ฉันลืมรหัสผ่านการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต
I've forgotten the PIN number for my card ฉันลืมรหัสสำหรับบัตรของฉัน
I'll have a new one sent out to you เราจะส่งบัตรใหม่ให้คุณ
could I make an appointment to see …? ฉันขอนัดพบ…ได้ไหม
the manager ผู้จัดการ
a financial advisor ที่ปรึกษาด้านการเงิน
I'd like to speak to someone about a mortgage ฉันต้องการคุยกับใครสักคนเกี่ยวกับการจำนอง

การใช้ตู้กดเงินสด

Insert your card ใส่บัตรของคุณ
Enter your PIN ใส่รหัส
Incorrect PIN รหัสไม่ถูกต้อง
Enter ตกลง
Correct ถูกต้อง
Cancel ยกเลิก
Withdraw cash ถอนเงิน
Other amount ยอดอื่นๆ
Please wait กรุณารอสักครู่
Your cash is being counted กำลังนับเงินของคุณอยู่
Insufficient funds เงินไม่พอ
Balance ยอดคงเหลือ
On screen บนหน้าจอ
Printed พิมพ์
Another service? ต้องการใช้บริการอื่นไหม
Would you like a receipt? ต้องการใบเสร็จรับเงินไหม
Remove card เอาบัตรออก
Quit ยกเลิก
sound

สามารถฟังเสียงวลีภาษาอังกฤษทุกคำในหน้านี้ แค่คลิกวลีเพื่อฟังเสียง

แอปบนมือถือ

แอปคู่มือวลีภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ Android บรรจุคำศัพท์และวลีที่เป็นประโยชน์กว่า 6000 คำพร้อมเสียงพูด มีรางวัลเป็นเครื่องการันตี

Get it on Google Play